Wspieramy rolnictwo

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej dla rolników  poprzez finansowe i rzeczowe wsparcie nowoczesnych technologii produkcji rolniczej, gospodarki zwierzęcej, gospodarki wodnej, ściekowej i gazowej. Rolnicy mogą skorzystać z następujących programów:

  • Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów.
  • Regulamin programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż, roślin strączkowych oraz sadzeniaków ziemniaka na terenie Gminy Kleszczów.
  • Regulamin oddawania nieruchomości gruntowych w dzierżawę w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Dokumenty do pobrania


SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Strefy Przemysłowe

Facebook