Formularz bezpłatnego wpisu do bazy firm

FRGK zachęca przedsiębiorców z terenu Gminy Kleszczów do dokonania bezpłatnego wpisu do naszej bazy firm.

  Prześlij logo firmy (rozmiar pliku maksymalnie 2MB, format: png/jpg/jpeg):

  Klauzula informacyjna

  Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

  1. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM
   Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie. Możesz się z nami skontaktować tradycyjną drogą korespondencyjną lub wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@frgk.pl.
  2. TWOJE PRAWA:
   Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a w pewnych sytuacjach, także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. PO CO NAM TWOJE DANE?
   Twoje dane są przetwarzane w celu umieszczenia ich w bazie przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie gminy Kleszczów, prowadzonej przez nas na stronie internetowej www.frgk.pl, w w celu promocji biznesu o charakterze lokalnym.
  4. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
   Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu Portalu, kontakt z Tobą oraz rozwiązanie przedstawionej sprawy oraz analityka naszej strony internetowej.
  5. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ?
   Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania naszych obowiązków (zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań). W zakresie działań marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane jedynie przez czas ich prowadzenia lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
  6. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE:
   Twoje dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.frgk.pl, przez co dostęp do nich będzie miała każda osoba odwiedzająca ww. stronę lub wyszukująca informacji powiązanej z Twoją działalnością w przeglądarce internetowej, jak również podmioty zapewniające hosting naszej strony internetowej lub innych naszych danych, dostawcy narzędzi analitycznych, dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu, firmy kurierskie i Poczta Polska. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza EOG.
  7. DOBROWOLNOŚĆ
   Zwracamy uwagę, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie się wiązało z niemożnością udzielenia odpowiedzi i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, czy niemożnością nawiązania ewentualnej współpracy.
  8. SPRZECIW
   Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane przetwarzane są:
   1. na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wymaga to podania uzasadnienia;
   2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz go zgłosić w każdym przypadku, bez konieczności uzasadnienia.
  Strefy Przemysłowe

  Facebook