Wspieramy edukację

Celem Fundacji jest wspieranie nauki, oświaty i wychowania poprzez wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek oświatowych, szkół, przedszkoli i żłobków, nagradzanie najzdolniejszych uczniów i studentów oraz wspieranie finansowe przedsięwzięć naukowych, oświatowych i kulturalnych. Uczniowie mogą skorzystać z następujących programów:

  • Regulamin nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów „Plebiscyt Talent”.
  • Regulamin dofinansowania wyjazdów językowych.

Dokumenty do pobrania


SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Strefy Przemysłowe

Facebook