Dokumenty dotyczące dofinansowania doskonalenia językowego.

Dokumenty dotyczące nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów „Plebiscyt Talent”.

Dokumenty dotyczące dofinansowania wyjazdów językowych.

Dokumenty dotyczące dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów.

Dokumenty dotyczące dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników.

Dokumenty dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego.

Dokumenty dotyczące oddawania nieruchomości FRGK w dzierżawę.

Dokumenty dotyczące dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż, roślin strączkowych oraz sadzeniaków ziemniaka na terenie Gminy Kleszczów.

Dokumenty dotyczące programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów.

Strefy Przemysłowe

Facebook