Dokumenty dotyczące dofinansowania doskonalenia zawodowego.

Dokumenty dotyczące dofinansowania doskonalenia językowego.

Dokumenty dotyczące dofinansowania zagranicznych kursów językowych.

Dokumenty dotyczące dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów.

Dokumenty dotyczące nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów „Plebiscyt Talent”.

Dokumenty dotyczące oddawania nieruchomości FRGK w dzierżawę.

Dokumenty dotyczące dofinansowania zakupu materiału siewnego zbóż, roślin strączkowych oraz sadzeniaków ziemniaka na terenie Gminy Kleszczów.

Dokumenty dotyczące programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów.

Strefy Przemysłowe

Facebook