Wsparcie kultury

Fundacja wspiera finansowo przedsięwzięcia kulturalne o różnorodnym charakterze oraz grupy kulturalne działające na terenie gminy, a także nagradza najzdolniejszych uczniów i studentów z dziedziny kultury w Plebiscycie Talent.

Szeroką i ciekawą ofertę kulturalną dla różnych grup wiekowych na terenie gminy oferuje Gminny Ośrodek Kultury prowadząc szereg aktywnych i twórczych zajęć i warsztatów, a także organizując wiele imprez o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym. Ważną pozycję w sferze kultury spełnia również Gminna Biblioteka Publiczna ze swoimi filiami.

Znaczącymi sukcesami od lat może się pochwalić Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Kleszczowie oraz Kleszczowski Chór Mieszany Sonore.

Strefy Przemysłowe

Facebook