Wspieramy przedsiębiorczość

Fundacja wspiera przedsiębiorczość poprzez udzielanie wsparcia finansowego, w szczególności poprzez działalność kredytową i pożyczkową, dla podmiotów pragnących rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą oraz poprzez działania wspierające realizację programów edukacyjnych, badawczych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów podnoszących innowacyjność polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących programów:

  • Regulamin dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego pracowników.
  • Regulamin dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów.


Dokumenty do pobrania


SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Strefy Przemysłowe

Facebook