Klauzula informacyjna.

Czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 1. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie. Możesz się z nami skontaktować tradycyjną drogą korespondencyjną lub wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@frgk.pl.
 2. TWOJE PRAWA:
  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a w pewnych sytuacjach, także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. PO CO NAM TWOJE DANE?
  Twoje dane są przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, w celu nawiązania potencjalnej współpracy z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz, w celach analitycznych oraz w celu marketingowym, polegającym na promocji naszej strony internetowej.
 4. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu Portalu, kontakt z Tobą oraz rozwiązanie przedstawionej sprawy oraz analityka naszej strony internetowej.
 5. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ?
  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania naszych obowiązków (zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań). W zakresie działań marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane jedynie przez czas ich prowadzenia lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 6. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE:
  Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom zapewniającym hosting naszej strony internetowej lub innych naszych danych, dostawcom narzędzi analitycznych, dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, spoza EOG.
 7. DOBROWOLNOŚĆ
  Zwracamy uwagę, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie się wiązało z niemożnością udzielenia odpowiedzi i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, czy niemożnością nawiązania ewentualnej współpracy.
 8. SPRZECIW
  Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane przetwarzane są:

  1. na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wymaga to podania uzasadnienia;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz go zgłosić w każdym przypadku, bez konieczności uzasadnienia.
Strefy Przemysłowe

Facebook