19 stycznia 2023

MegaSerwis Sp. z o.o. – oferta pracy

Plik do pobrania:
17 stycznia 2023

SZKOLENIE Z ZAKRESU STAWEK PODATKU VAT

W dniu 13 stycznia 2023 r. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów zorganizowała bezpłatne szkolenie pt. ,,Zmiany w VAT od 1 stycznia 2023 r.: podwyżki stawek podatku – zasady fakturowania i ewidencjonowania” Szkolenie zostało przeprowadzone przez najwybitniejszą osobą z zakresu prawa podatkowego Pana prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego z Instytutu Studiów Podatkowych. W szkoleniu udział wzięły 43 osoby – przedstawiciele firm i instytucji z […]
13 stycznia 2023

Uponor Infra Sp. z o.o. – oferta pracy

Plik do pobrania:
11 stycznia 2023

BEZPŁATNE SZKOLENIE
Z ZAKRESU STAWEK PODATKU VAT
PROF. DR HAB. WITOLD MODZELEWSKI
W KLESZCZOWIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym wykładzie/szkoleniu pt. ,,Zmiany w VAT od 1 stycznia 2023 r.: podwyżki stawek podatku – zasady fakturowania i ewidencjonowania”,który odbędzie się 13 stycznia (piątek) br. w godz. 10.00 -14.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu „Solpark” ul. Sportowa 3. Szkolenie miał poprowadzić Wiceprezes Instytutu Studiów Podatkowych Pan Mariusz Unisk.Niestety z powodu choroby nie jest w stanie przyjechać do Kleszczowa. […]
5 stycznia 2023

Od 9 do 23 stycznia br. można składać wnioski
o dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż jarych, łubinu oraz sadzeniaków ziemniaka

Dofinansowanie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych oraz sadzeniaków ziemniaka w 2023 roku. Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że zgodnie z  Regulaminem  programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż, roślin strączkowych oraz sadzeniaków ziemniaka na terenie gminy Kleszczów, dofinansuje zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych, łubinu wąskolistnego i sadzeniaków […]
5 stycznia 2023

Zrezygnowałeś z PPK? – od 1 kwietnia zostaniesz automatycznie objęty programem !

Szanowni Państwo, Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, od 1 kwietnia b.r. wszyscy pracownicy, którzy zrezygnowali z dokonywania wpłat do programu zostaną ponownie – automatycznie – objęci PPK. Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie pracowników w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 !! Jeżeli pracownicy podtrzymują swoją decyzję o niedokonywaniu wpłat, powinni oni jak najszybciej ponownie złożyć deklarację […]
30 grudnia 2022

PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów została powołana do życia w 1994 roku, a jej głównym celem jest tworzenie i zapewnienie najlepszych warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promowanie oferty inwestycyjnej Gminy Kleszczów. Ponadto, Fundacja realizując cele statutowe na bieżąco wspiera finansowo lub rzeczowo wielu… WSPIERAMY-POMAGAMY W 2022 r. z naszego wsparcia skorzystali: Wsparliśmy – pomogliśmy mieszkańcom naszej gminy i nie […]
29 grudnia 2022

Kobzarenko Sp. z o.o. – oferty pracy

Pliki do pobrania:
28 grudnia 2022

Nowe wytyczne w zakresie podstawowej działalności przedsiębiorcy: zamrożenie cen prądu

Szanowni Państwo, W dniu 22 grudnia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało specjalny poradnik, dotyczący tzw. Tarczy Solidarnościowej. W Poradniku znajdziemy odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące ustawy o maksymalnych cenach energii elektrycznej, przewidującej zamrożenie cen prądu. Ministerstwo przedstawiło przy tym rekomendację, jak interpretować definicję MŚP oraz tzw. podstawową działalność przedsiębiorcy. Szczególnie w tym ostatnim przypadku było wiele wątpliwości. Zgodnie […]
Strefy Przemysłowe

Facebook