Bezpłatne szkolenie – „Nowa Ustawa Prawo zamówień publicznych – jak przeprowadzić postępowania według nowych przepisów”

Strefy Przemysłowe

Facebook