Pożyczki na rozwój - inicjatywa JEREMIE 2

Realizując jeden z celów statutowych § 7 lit. g) rozwój gospodarki poprzez udzielanie wsparcia finansowego, w szczególności poprzez działalność kredytową i pożyczkową, dla podmiotów pragnących rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą oraz poprzez działania wspierające realizację programów edukacyjnych, badawczych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów podnoszących innowacyjność polskiej gospodarki.

W latach 2017-2019 w ramach programu JEREMIE 2 Konsorcjum w składzie: Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów oferowało preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

JEREMIE 2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Celem JEREMIE 2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej łódzkich, mazowieckich, wielkopolskich oraz zachodniopomorskich przedsiębiorców, poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Oferta pożyczkowa skierowana była do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Strefy Przemysłowe

Facebook