Od 9 do 23 stycznia br. można składać wnioski
o dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż jarych, łubinu oraz sadzeniaków ziemniaka

Strefy Przemysłowe

Facebook