40 ha terenów poprzemysłowych w Gminie Kleszczów zostanie zrewitalizowanych

Strefy Przemysłowe

Facebook