O Fundacji

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów została powołana do życia w 1994 roku przez Radę Gminy a jej głównym celem jest tworzenie i zapewnienie najlepszych warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promowanie oferty inwestycyjnej Gminy Kleszczów. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (ustawa) oraz Statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.

Z inicjatywy Fundacji w roku 2000 powstał Energoserwis Kleszczów.

Fundacja jest również udziałowcem Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.

Strefy Przemysłowe

Facebook