20.02.2017

NOWY REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów  pragnie poinformować, że w dniu 15 lutego 2017r. podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów.

20.02.2017

ZAPISY NA SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów planuje w miesiącu marcu/kwietniu  br. zorganizować szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów w zakresie zmian wprowadzonych w styczniu 2017 r. dotyczących podatku VAT oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zapisy na w/w szkolenie przyjmowane są do 6 marca 2017 r. w sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. (44) 731-31-33. Warunkiem odbycia szkolenia jest zebranie się grupy min. 10 osób. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Fundacji, a koszt szkolenia w całości pokryje Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.

Serdecznie zapraszamy.

17.02.2017

ZAPISY ROLNIKÓW NA KURS CHEMIZACYJNY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy rolników z terenu  Gminy Kleszczów na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny). Odbycie takiego kursu jest obowiązkowe dla osób, które w swoich gospodarstwach rolnych stosują środki ochrony roślin.         

Zapisy na kurs przyjmowane są do 6 marca 2017r. w sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. (44) 731-31-33. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie się grupy min. 25 osób. Kurs w całości sfinansowany jest przez Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Serdecznie zapraszamy.

17.02.2017

CENTRUM INNOWACJI BIZNESOWEJ W BEŁCHATOWIE

Centrum Innowacji Biznesowej to miejsce, w którym przedsiębiorca uzyska informacje o instrumentach wspierających innowacyjność.

Przedsiębiorcy mogą kontaktować się z Doradcami Biznesu, którzy pracują w CIB w Bełchatowie i pełnią funkcję przewodników po szeregu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia danego przedsiębiorcy.

Doradcy Biznesu posiadają szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii, itp. Doradcy pomagają inicjować i realizować działania wspierające biznes w regionie.

16.02.2017

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE MATERIAŁU SIEWNEGO ZBÓŻ JARYCH I SADZENIKÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że w związku z upływem terminu zapisów na zboża jare i sadzeniaki zostały wysłane zapytania ofertowe na zakup materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków do pięciu centrali nasiennych. Oferty będą składane do dnia 1 marca br., a planowany termin dostawy zbóż jarych i sadzeniaków dla rolników , którzy założyli wnioski to 16 i 17 marca 2017r

O ostatecznym terminie, miejscu oraz kwocie dopłaty Fundacja poinformuje każdego rolnika telefonicznie.

 

16.02.2017

MOSTOSTAL KRAKÓW PRZEJMUJE RUBOR

Nowy inwestor należy do grupy Budimex.To spółka budowlana, świadcząca usługi w zakresie produkcji i monatżu konstrukcji stalowych. Mostostal Kraków inwestuje obecnie w park maszynowy krakowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych, rozpoczynając budowę nowoczesnej technologicznie malarni konstrukcji.

09.02.2017

INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W FRGK - UNIEWAŻNIENIE KONKURSÓW

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych oraz stanowisko ds. zamówień publicznych, wpłynęły po trzy oferty na każdy z w/w konkursów. W wyniku analizy merytorycznej żaden z kandydatów nie zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu. W związku z powyższym konkursy zostały unieważnione.  

30.01.2017

TERMINY PRZYJĘĆ LEKARZA PEDIATRY MARZANNY BARTOSIEWICZ W MIESIĄCU LUTY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje,że lekarz pediatra Marzanna Bartosiewicz będzie przyjmować pacjentów w lutym we wtorki 7,14,21,28, w godz. 9:00 - 12:00 oraz soboty 4,25 w godz.9:00 - 12:00 pokój nr 116 w Ośrodku Zdrowia w Kleszczowie.

23.01.2017

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Kleszczów na bezpłatne konsultacje, które odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach 9:00 - 14:00 w siedzibie Fundacji.

 

Zakres usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjno Doradczy:

 

1. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie dla:

   - osób rozpoczynajacych działalność gospodarczą ( nabory wniosków w trybie ciagłym w 2017r.)

   - przedsiębiorców na doposażenie miejsc pracy ( nabory wniosków w trybie ciągłym w 2017r.)

2. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla:

  - rolników na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji „Premie na         rozpoczęcie działalności pozarolniczej" ( nabór wniosków w I kw.2017r.)

  - rolników prowadzących małe gospodarstwa, zamierzających rozpocząć pozarolniczą działaność gospodarczą, typ       operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw" ( nabór wniosków w I kw.2017r.)

Pierwsze konsultacje od 24.01.2017r. Zapraszmy.

3. pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego, dla:

   - przedsiebiorców planujacych inwestycje w badania i innowacje ( nabór wniosków I i II kw.2017r.)

4. konsultacje w sprawach zwiazanych z organizacją, powstawaniem grup producenckich na terenie gminy Kleszczów.

 

Pierwsze konsultacje od 24.01.2017r. Zapraszamy

 

16.01.2017

wspieram.to

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyłącza się do nagłośnienia akcji, na opracowanie nowej aplikacji, która pomaga pisać, wprowadzać tekst,niepełnosprawnym ruchowo.Zapraszamy do zapoznanie się ze  stroną  https://wspieram.to/parrotone?pokaz=1