21.06.2018

„MOCNI W BIZNESIE 2018"

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”. 
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.
Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2018”, która odbędzie się w pierwszym dniu XI Europejskiego Forum Gospodarczego 15 października 2018 r. o godz. 20.00.

 

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w 3 kategoriach:

DYNAMIKA EKSPORTU  

START-UP

NAGRODA PUBLICZNOŚCI „Łódzkie odZYSKUJE- recyklingowy produkt roku”

 

Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej http://mocniwbiznesie.pl/

MOCNO zachęcamy do wzięcia udziału.

 

Osoby do kontaktu:

 

 

14.06.2018

„PLEBISCYT TALENT" - NABÓR WNIOSKÓW DO 30 CZERWCA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że do 30 czerwca br. przyjmuje wnioski o przyznanie nagród dla najwybitniejszych uczniów i studentów. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci, którzy spełniają warunki Regulaminu nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów – „PLEBISCYT TALENT” oraz terminowo złożą wymagane dokumenty.

 

Regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie internetowej www.frgk.pl lub w siedzibie fundacji przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie.

14.06.2018

ZAGRANICZNE KURSY JĘZYKOWE

Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów  informuje mieszkańców gminy Kleszczów (w wieku od 16 do 25 roku życia) o możliwości skorzystania z dofinansowania do zagranicznych kursów językowych.

 

Regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie internetowej  www.frgk.pl  lub w  siedzibie Fundacji przy ul. Sportowej 3.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 44 731-46-36 lub bezpośrednio w biurze Fundacji.  

 

08.06.2018

BEZPŁATNE  SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Marszałkowski w Łodzi serdecznie zaprasza przedsiębiorców na  szkolenia.

·  Strategia rozwoju firmy, 14 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów, Hotel Santin, ul. Mielczarskiego 35C

·  Kultura organizacyjna firmy, 27 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów, Hotel Santin, ul. Mielczarskiego 35C

·  Budowa marki i tożsamości biznesowej, 6 września br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów, Hotel Santin, ul. Mielczarskiego 35C

·  Modele biznesowe, 18 września br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów, Hotel Santin, ul. Mielczarskiego 35C

Szkolenia są nieodpłatne w ramach pomocy de minimis.

W załączeniu informacje o szkoleniach

Zapisy na szkolenia pod linkiem: http://cib.lodzkie.pl/formularz-zapisu/

 

 

07.06.2018

SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie na rozwój dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” na którym przedstawili ofertę Fundacji dotyczącą Jeremie 2

 

05.06.2018

ZAWIADOMIENIE ROLNIKÓW DOTYCZĄCE ZAPISÓW NA MATERIAŁ SIEWNY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie Państwa informuje, że zgodnie z Regulaminem programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, poprzez dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zbóż jarych i ozimych oraz sadzeniaków na terenie Gminy Kleszczów, w bieżącym roku, Fundacja będzie dofinansowywać zakup materiału siewnego zbóż ozimych.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zbóż ozimych, mogą składać osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy Kleszczów, którzy posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na terenie Gminy Kleszczów, a także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łękińsku.

W/w podmioty muszą posiadać prawo własności lub umowne prawo do dysponowania gruntami, które będą jesienią obsiewane dofinansowanym materiałem siewnym.Podmioty te, składają oświadczenie o prawie własności lub posiadaniu umownego pisemnego prawa do dysponowania gruntami, pod odpowiedzialnością karną.

Jedna osoba może otrzymać dofinansowanie nie więcej niż  500 kg materiału siewnego zbóż ozimych, jednakże osoba, będąca właścicielem i dzierżawcą gruntów powyżej 20 ha, może otrzymać dofinansowanie ,nie więcej niż 1000 kg materiału siewnego.

Fundacja dofinansuje 60% kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową zboża, a ceną zboża kwalifikowanego.

Regulamin oraz druki wniosków znajdują się u sołtysów, w biurze Fundacji oraz na stronie Fundacji www.frgk.pl , które do 30 czerwca br. należy składać u sołtysa lub w sekretariacie Fundacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem; (44 ) 731-46-34 lub (44 ) 731-31-33

17.05.2018

Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujący na terenie województwa łódzkiego projekt Jeremie2 serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu „Giełda Produktów Finansowych”, które odbędzie się 29 maja 2018 roku w godz. 10.30 – 14.30 w Hotelu Ambasador, ul. Piłsudskiego 21, Łódź.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć firmę i skorzystać z zewnętrznego finansowania oraz osobom pozostającym bez pracy, szukającym możliwości rozwoju. Konferencje otworzą uroczyście przedstawiciele władz województwa łódzkiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konferencje pod numerem tel. 22 599 81 33 email: edyta.zak@bgk.pl 

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://rpo.bgk.pl/konferencje-i-spotkania/gielda-produktow-finansowych/lodz-29052018-r/

Uwaga! W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI PRZEZ FORMULARZ, PROSIMY O WYSYŁANIE ZGŁOSZEŃ NA ADRES MAILOWY: maria.gajewska@bgk.pl

Liczba miejsc ograniczona.

 

25.04.2018

Już jutro mogą Państwo odwiedzić nasze stoisko na III Forum Gospodarczym Powiatu Bełchatowskiego.
Zapraszamy.

 

19.04.2018

INFORMACJA

Informujemy,  że w dniu 19.04.2018 r. Punkt lokalny w Łodzi będzie nieczynny za utrudnienia przepraszamy

 
09.04.2018

NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE ROZWOJU I OBNIŻENIA KOSZTÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI GLEB WYKORZYSTYWANYCH ROLNICZO NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje Państwa, że zgodnie z Regulaminem  programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów w br. będzie przeprowadzone badanie kwasowości gleb.

 

Przeprowadzenie badania odczynu pH i zasobności gleb (P, K, Mg) jest niezbędne do określenia potrzeb wapnowania, które zgodnie z w/w Regulaminem (co 3 lata) zostanie przeprowadzone w 2019 r.

 

Beneficjentami dofinansowania będą rolnicy będący mieszkańcami Gminy Kleszczów, którzy posiadają grunty na terenie naszej gminy oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łękińsku. W/w podmioty muszą posiadać prawo dysponowania gruntami podlegającymi wapnowaniu wynikające z tytułu; własności, współwłasności, umowy dzierżawy oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Regulamin oraz druki wniosków znajdują się u sołtysów, w biurze Fundacji oraz na stronie Fundacji www.frgk.pl , które do dnia 15 czerwca br. należy składać u sołtysa lub w sekretariacie Fundacji.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosi się o kontakt telefoniczny pod nr 44 731-46-34 lub 44 -731-31-33 bądź e-mail fundacja@kleszczow.pl  lub bezpośrednio w biurze FRGK przy ul. Sportowej 3