22.02.2019

TERMINY I MIEJSCA DOSTAWY ZBOŻA

Fundacje Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że dostawa materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków odbędzie się w nastepujacej kolejności:

 06.03.2019 (środa) 

Antoniówka – godz.10-11,  miejsce dostawy – droga  na Kocieliznę

Żłobnica -  godz. 11  - 12.30,  miejsce dostawy – droga przy rondzie

Kleszczów-   godz. 12.30- 14,   miejsce dostawy – parking przy Solparku

Łuszczanowice, Łuszczanowice Kol. – godz. 14 – 15.30, miejsce dostawy –    parking naprzeciwko   OSP Łuszczanowice

Kamień  - godz. 16, miejsce dostawy – Kamień 40A

 07.03.2019 ( czwartek) 

Łękińsko – godz.10-11,  miejsce dostawy – droga do RSP Łękińsko

Wolica, Kol. Wola Grzymalina - godz. 11.30  - 13.00,  miejsce dostawy – parking przy boisku

Czyżów -   godz. 13.30,  miejsce dostawy – parking przy Domu Kultury

 

Przypominamy o konieczności zapłaty przy odbiorze za zamówione zboża i ziemniaki .

 

10.01.2019

DOFINANSOWANIE ZAKUPU MATERIAŁU SIEWNEGO I SADZENIAKÓW WIOSNĄ 2019 r

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że zgodnie z  Regulaminem  programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż oraz sadzeniaków na terenie gminy Kleszczów, dofinansuje zakup materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków  wiosną 2019 r.

 

Wnioski o dofinansowanie w/w materiału  mogą składać osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad 1 roku, którzy posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na terenie gminy Kleszczów  a także Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne mające swoją siedzibę na terenie gminy Kleszczów.

 

Wyżej wymienione  podmioty muszą posiadać prawo własności lub umowne prawo do dysponowania gruntami, które wiosną  2019 r. będą obsiewane dofinansowanym materiałem siewnym i obsadzane sadzeniakami.

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie do 500 kg materiału siewnego zbóż jarych oraz do 500 kg sadzeniaków.

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg materiału siewnego zbóż jarych i do 1000 kg sadzeniaków.

 

Fundacja dofinansuje 75 % kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową zboża i sadzeniaków a ceną  materiału kwalifikowanego.

 

Wnioski o zakup materiału siewnego i sadzeniaków rolnicy będą zobowiązani składać   w biurze Fundacji  w Kleszczowie ul. Sportowa 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Termin  składania Wniosków (zapisów) – 14.01. – 1.02. 2019

Druki Wniosków będą do pobrania  u sołtysów, w biurze Fundacji lub bezpośrednio ze strony internetowej www.frgk.pl  .

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 44 731-46-36.

10.01.2019

POŻYCZKI JEREMNE 2

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje przedsiębiorców o możliwości pozyskania pożyczki  inwestycyjno – obrotowej (PIO) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach realizacji programu Jeremie 2

Maksymalna kwota pożyczki – 500 000,00 zł.

Przeznaczenie pożyczek i okresy spłat:

Pożyczka udzielana z przeważającym przeznaczeniem  na pokrycie kapitału obrotowego

Pożyczka udzielana z przeważającym przeznaczeniem na zakup środków trwałych:

Okres udzielania pożyczek do 120 miesięcy

Oprocentowanie od 2,45% - 5,85%

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr  tel. 44 731-46-37, tel. kom.

531- 409- 577, na stronie internetowej www.frgk.pl oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ul. Sportowa 3,

03.01.2019

„FIRMA NA MEDAL"

Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr zaprasza przedsiębiorców z powiatu bełchatowskiego do udziału w konkursie.Przedsiębiorcy będą walczyć o tytuł „Firma na medal”. Na zgłoszenie swojej kandydatury mają czas do 15 lutego 2019 roku.

20.12.2018

SPOTKANIE SZKOLENIOWO - INFORMACYJNE Z URZĘDEM PRACY

Zapraszamy na Spotkanie z Urzędem Pracy kierowane dla przedsiębiorców z powiatu bełchatowskiego, tematyka spotkania:

  • KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) – informacje o kryteriach przyznawania środków z tego funduszu;

  • Informacje o podziale środków na aktywne zwalczanie bezrobocia i kryteria przyznawania;

  • Zatrudnienia cudzoziemców – aktualne problemy.

Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019 (wtorek) od godz. 11:00 w sali nr 29 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 3.

Informacje oraz zapisy pod adresem: biuro@rigbelchatow.bai.pl do 21 grudnia 2018 r. (dane do zgłoszenia: imię/nazwisko, telefon kontaktowy, nazwa firmy)

02.10.2018

ZMIANY W REGULAMINIE DOFINANSOWANIA EMISJI REKLAM PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kleszczów o możliwości skorzystania z dofinansowania do emisji reklamy  swojej działalności  nie tylko na łamach czasopism ale również na platformach internetowych.

02.10.2018

REGULAMIN ODDAWANIA NIERUCHOMOŚCI W DZIERŻAWĘ W FUNDACJI ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW

Zarząd Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów pragnie poinformować, że w dniu 4 września 2018 r podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulamin oddawania nieruchomości gruntowych w dzierżawę w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów” Dzierżawcą może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna.

Roczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów:

-  za grunty rolne – 100 zł/ ha brutto

-  za użytki zielone – 50 zł/ha brutto.

Jeden dzierżawca może posiadać nie więcej niż 15 ha

 

14.09.2018

DOSTAWA ZBOŻA ZAKOŃCZONA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie informuje, że w dniu 12.09.2018 r. Centrala nasienna P.P.H. AGRONAS Sp. z o.o. dostarczyła  ponad 53 tony kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ozimych dla 106 rolników naszej gminy.

Rolnicy już w czerwcu mogli składać wnioski do Fundacji, o dofinansowanie niezbędnego materiału siewnego. Fundacja dofinansowała zakup wnioskowanej przez rolników ilości zbóż w kwocie 50.650,00 zł.

Deklarujemy  dofinansowanie do materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków w 2019 r.  O  terminie składania wniosków w tej sprawie będzie informować w odpowiednim czasie.

10.09.2018

WARSZTATY Z PROGRAMOWANIA

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów z programowania! 🤖 Rejestracja na innotechlabs.pl/rejestracja

 
 
30.08.2018

TERMINY I MIEJSCA DOSTAWY ZBOŻA 

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rolników, którzy złożyli

wnioski na zakup materiału siewnego zbóż ozimych, że dostawa  zamówionego zboża

odbędzie  się w dniu   12 września  2018 r. w/g  poniższego harmonogramu:

 

OBWÓD I

Kleszczów - parking obok kościoła ul. Ogrodowa  w godz. 10.15 -  12.00

Łuszczanowice - parking obok Przedszkola w godz. 12-15 – 14.00

Antoniówka - droga w kierunku Kocielizny w godz. 14.15 – 14.30  

Żłobnica - droga obok placu zabaw ul. Sosnowa  w godz. 14.40 -  15.10

Kamień -  Kamień nr. 40 w godz.  15.25 -  15.45

 

OBWÓD II

Łękińsko - droga do Spółdzielni w godz.   10.15 – 12.00

Wolica - parking przy boisku  w godz.   12.15 -  14.30

Czyżów -  parking obok Domu Kultury w godz.  14.45 – 15.20

 

Wszystkich  odbierających rolników informujemy, że przy odbiorze  zamówionego zboża, należy wpłacić określoną sumę, w/ g wcześniejszej informacji telefonicznej pracownika Fundacji. (kwota wyliczona w/g zasad wynikających z Regulaminu).