30.07.2018

SZANOWNI ROLNICY GMINY KLESZCZÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie Państwa informuje, że z uwagi na niskie plony, a także w częstych przypadkach braku pełnego wykształcenia lub zrośnięcia ziaren koszonych zbóż , o czym rolnicy mogli się przekonać dopiero teraz, ustala  się   nowy dodatkowy termin na składanie wniosków o dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż ozimych do 6 sierpnia br. Podkreślamy jednak, że ze względu  na planowany termin zakupu i dostawy materiału siewnego, a także termin jesiennych zasiewów data 6 sierpnia br. jest terminem ostatecznym.

Warunki pogodowe w tegorocznym okresie wegetacyjnym negatywnie wpłynęły nie tylko na jakość, ale również na ilość zbieranych plonów, dlatego też Zarząd Fundacji rozumiejąc trudną sytuację rolników postanawia dofinansować nie 60%, a 75 % kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową zboża, a ceną zboża kwalifikowanego ( dot. wszystkich wniosków )

 

Jednocześnie informujemy, że dotychczas złożone wnioski rolników o dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zostały podliczone i Fundacja wystąpiła do  7 podmiotów  (głównie Centrali Nasiennych ) z zaproszeniem do  złożenia ofert, na sprzedaż zamówionych przez  rolników ilościowo i gatunkowo odmian zbóż ozimych. Oczekiwany termin złożenia ofert to 20 sierpnia br. natomiast planowany termin dostawy zakupionego zboża siewnego, to 5 – 6 września br. Chcemy również podkreślić, że wnioski złożone w dodatkowym okresie doślemy również do tych firm, aby wszystkie w/w terminy były zachowane.

Ponadto pragniemy poinformować, że cena 100 kg materiału siewnego będzie znana Fundacji po złożeniu przez oferentów ofert, wtedy też będzie znana cena dopłat dla rolników do poszczególnych  gatunków zakupywanych zbóż.

28.06.2018

TERMINY SPOTKAŃ ROLNIKÓW W CELU PRZEPROWADZENIA BADAŃ ANALITYCZNYCH W ZAKRESIE ODCZYNU pH I ZASOBNOŚCI GLEB ( P, K, Mg )

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie zawiadamia wszystkich rolników z terenu 

Gminy Kleszczów iż Zarząd Fundacji zawarł umowę z OKRĘGOWĄ STACJĄ CHEMICZNO

 – ROLNICZĄ w Łodzi , która przeprowadzi badania analityczne w zakresie  odczynu pH

i zasobności gleb (P , K, Mg ), oraz określi potrzeby wapnowania dla zgłoszonych przez

rolników działek.

 W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wnioski o udział w programie pomocy w

 zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, poprzez poprawę jakości gleb

wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów proszeni są o przybycie na spotkanie

z pracownikiem w/w Stacji, celem pobrania pudełek na próbki i sprzętu do pobierania próbek.

 

Terminy  spotkań:

 

6 SIERPNIA (poniedziałek)

KAMIEŃ   - godz. 17: 00  posesji nr 40

ŻŁOBNICA -  godz. 17:30 – u sołtysa

ANTONIÓWKA -   godz. 18: 00 – Dom Kultury

 

10 SIERPNIA (piątek )

ŁUSZCZANOWICE  - 17:00 Dom Kultury

KLESZCZÓW  -  18:00 u sołtysa

 

17  SIERPNIA (piątek )

ŁĘKIŃSKO – 17:00 Dom Kultury

WOLICA  -  18:00 Dom Kultury

 

25.06.2018

ZAPROSZENIE

SĄ PIENIĄDZE NA SZKOLENIA. ŁSSE W BEŁCHATOWIE

Augustin Egurrola, Eko Bio i Corin… Co wspólnego mają ze sobą: tancerz, firma dbająca o środowisko i marka, produkująca ekskluzywną bieliznę? Wszyscy już skorzystali z projektu Strefa RozwoYou, oferującego przedsiębiorcom z regionu dofinansowanie na podnoszenie kompetencji pracowników. Do tego grona wkrótce dołączą kolejne firmy, bo Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. prowadzi nowy nabór do programu. Inny niż dotychczas – terenowy.

Specjalny Camper Regio Strefy będzie czekał na przedsiębiorców w BEŁCHATOWIE

28 czerwca (czwartek) w g. 9.30 – 15.30  

na ul. Pabianickiej 17/19 (przed Starostwem Powiatowym)

Mobilne centrum doradcze i punkt rekrutacyjny do końca czerwca odwiedzą 22 powiaty w regionie. Konsultanci odpowiedzą na pytania: jak działa projekt Strefa RozwoYou, kto może liczyć na dofinansowanie oraz czym są bony rozwojowe. Udzielą wyczerpujących informacji wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom, pomogą też na miejscu wypełnić aplikację. Spotkanie z doradcą przy Camperze Regio Strefy to szansa, by wziąć udział w projekcie i skorzystać z dofinansowania w tej rundzie naboru wniosków do Strefy RozwoYou.

 Info o pełnej trasie camera: http://regiostrefa.sse.lodz.pl/

 

 

21.06.2018

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp.k. zaprasza wszytkich przedsiębiorów z terenu Gminy Kleszczów na bezpłatne szkolenie SPLIT PAYMENT

Termin szkolenia: 28 czerwca w godz.10:00 - 13:00 sala konferencyjna w hotelu naprzeciwko głównego budynku SOLPARK KLESZCZÓW (ul.Sportowa 8, 97-410 Kleszczów)

21.06.2018

„MOCNI W BIZNESIE 2018"

Szanowni Państwo

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”. 
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.
Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2018”, która odbędzie się w pierwszym dniu XI Europejskiego Forum Gospodarczego 15 października 2018 r. o godz. 20.00.

 

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w 3 kategoriach:

DYNAMIKA EKSPORTU  

START-UP

NAGRODA PUBLICZNOŚCI „Łódzkie odZYSKUJE- recyklingowy produkt roku”

 

Więcej szczegółów w tym formularze zgłoszeniowe, regulamin konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej http://mocniwbiznesie.pl/

MOCNO zachęcamy do wzięcia udziału.

 

Osoby do kontaktu:

 

 

14.06.2018

„PLEBISCYT TALENT" - NABÓR WNIOSKÓW DO 30 CZERWCA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że do 30 czerwca br. przyjmuje wnioski o przyznanie nagród dla najwybitniejszych uczniów i studentów. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci, którzy spełniają warunki Regulaminu nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów – „PLEBISCYT TALENT” oraz terminowo złożą wymagane dokumenty.

 

Regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie internetowej www.frgk.pl lub w siedzibie fundacji przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie.

14.06.2018

ZAGRANICZNE KURSY JĘZYKOWE

Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów  informuje mieszkańców gminy Kleszczów (w wieku od 16 do 25 roku życia) o możliwości skorzystania z dofinansowania do zagranicznych kursów językowych.

 

Regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie internetowej  www.frgk.pl  lub w  siedzibie Fundacji przy ul. Sportowej 3.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 44 731-46-36 lub bezpośrednio w biurze Fundacji.  

 

08.06.2018

BEZPŁATNE  SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Marszałkowski w Łodzi serdecznie zaprasza przedsiębiorców na  szkolenia.

·  Strategia rozwoju firmy, 14 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów, Hotel Santin, ul. Mielczarskiego 35C

·  Kultura organizacyjna firmy, 27 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów, Hotel Santin, ul. Mielczarskiego 35C

·  Budowa marki i tożsamości biznesowej, 6 września br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów, Hotel Santin, ul. Mielczarskiego 35C

·  Modele biznesowe, 18 września br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów, Hotel Santin, ul. Mielczarskiego 35C

Szkolenia są nieodpłatne w ramach pomocy de minimis.

W załączeniu informacje o szkoleniach

Zapisy na szkolenia pod linkiem: http://cib.lodzkie.pl/formularz-zapisu/

 

 

07.06.2018

SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze Europejskie na rozwój dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw” na którym przedstawili ofertę Fundacji dotyczącą Jeremie 2

 

05.06.2018

ZAWIADOMIENIE ROLNIKÓW DOTYCZĄCE ZAPISÓW NA MATERIAŁ SIEWNY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie Państwa informuje, że zgodnie z Regulaminem programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, poprzez dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zbóż jarych i ozimych oraz sadzeniaków na terenie Gminy Kleszczów, w bieżącym roku, Fundacja będzie dofinansowywać zakup materiału siewnego zbóż ozimych.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zbóż ozimych, mogą składać osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy Kleszczów, którzy posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na terenie Gminy Kleszczów, a także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łękińsku.

W/w podmioty muszą posiadać prawo własności lub umowne prawo do dysponowania gruntami, które będą jesienią obsiewane dofinansowanym materiałem siewnym.Podmioty te, składają oświadczenie o prawie własności lub posiadaniu umownego pisemnego prawa do dysponowania gruntami, pod odpowiedzialnością karną.

Jedna osoba może otrzymać dofinansowanie nie więcej niż  500 kg materiału siewnego zbóż ozimych, jednakże osoba, będąca właścicielem i dzierżawcą gruntów powyżej 20 ha, może otrzymać dofinansowanie ,nie więcej niż 1000 kg materiału siewnego.

Fundacja dofinansuje 60% kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową zboża, a ceną zboża kwalifikowanego.

Regulamin oraz druki wniosków znajdują się u sołtysów, w biurze Fundacji oraz na stronie Fundacji www.frgk.pl , które do 30 czerwca br. należy składać u sołtysa lub w sekretariacie Fundacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem; (44 ) 731-46-34 lub (44 ) 731-31-33