31.03.2017

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA ROLNIKÓW ZAKOŃCZONE

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie informuje, że szkolenie uzupełniające w celu przedłużenia uprawnienia dla rolników, którzy posiadają dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin  odbyło się się 27 marca br. Ze szkolenia uzupełniającego skorzystało 18 rolników z gminy Kleszczów.

Fundacja w dalszym ciągu przyjmuje zgłoszenia na szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin przeznaczone dla rolników, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Szkolenie będzie dwudniowe a planowany termin szkolenia to połowa maja.

Serdecznie zapraszamy