21.03.2017

PUNKT KONSULTACYJNO DORADCZY

FRGK serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Kleszczów na bezpłatne konsultacje, które odbywają się w każdy wtorek w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Fundacji. Konsultacje prowadzi Pan Tomasz Król.

 

Zakres usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjno - Doradczy: 

 

1. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje (nabory wniosków od 01-do 15 dnia każdego miesiąca) do Powiatowego

    Urzędu Pracy w Bełchatowie dla:

 

   - osób rozpoczynających działalność gospodarczą ( nabory wniosków w trybie ciagłym w 2017 r.)

     Kwota dotacji 23 000 zł

 

   - przedsiębiorców na doposażenie miejsc pracy ( nabory wniosków w trybie ciągłym w 2017 r.)

     Kwota dotacji 23 000 zł

 

2. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla:

 

  - rolników na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji „Premie na         rozpoczęcie działalności pozarolniczej" ( nabór wniosków od 13 III do 11 IV 2017 r.) Kwota premii: 100 000 zł

 

  - rolników prowadzących małe gospodarstwa, zamierzających rozpocząć pozarolniczą działaność gospodarczą, typ       operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw" ( nabór wniosków od 30 III do 28 IV 2017r.) Kwota premii: 60 000 zł

 

3. pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego, dla:

 

   - przedsiębiorców planujacych inwestycje w badania i innowacje ( nabór wniosków I i II kw. 2017 r.)

 

4. konsultacje w sprawach związanych z organizacją, powstawaniem grup producenckich na terenie gminy Kleszczów.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY