08.03.2017

TERMINY DOSTAWY MATERIAŁU SIEWNEGO I SADZENIAKÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że w dniu 8 marca br. została podpisana umowa z Firmą Nasienną GRANUM z/s w Wodzieradach na dostawę materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków.

Zgodnie z ustaleniami umowy dostawa zbóż i sadzeniaków będzie miała miejsce w dniu 14 marca 2017 r.

W związku w powyższym prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do materiału siewnego i sadzeniaków o zgłoszenie się po ich odbiór w niżej wymienionych miejscach i godzinach

CZYŻÓW – 9:15 – 9:50 – Parking przy Domu Kultury

ŁĘKIŃSKO – 10:00 – 11:00 – Droga do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ul. Topolowa

WOLICA – 11:10 – 12:20 – Parking przy boisku

ŁUSZCZANOWICE – 12:30 – 14:00 – Plac przy mleczarni

KLESZCZÓW – 9:15- 10:30 - Parking przy Kościele ul. Ogrodowa

ŻŁOBNICA  – 10:35 – 11:35 – Droga przy placu zabaw ul. Sosnowa

ANTONIÓWKA – 11:45 – 12:10 – Droga w kierunku Kocielizny

Informujemy również, że ustaloną kwotę płatności przez każdego rolnika należy uiścić przy odbiorze zamówionego materiału siewnego i sadzeniaków.