01.03.2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁU SIEWNEGO I SADZENIAKÓW

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Firma Nasienna „GRANUM” – J. Manias, S. Menc, J. Szymański Spółka jawna 

Wodzierady 81

98-105 Wodzierady

Dziękujemy za udział w postępowaniu.