17.02.2017

CENTRUM INNOWACJI BIZNESOWEJ W BEŁCHATOWIE

Centrum Innowacji Biznesowej to miejsce, w którym przedsiębiorca uzyska informacje o instrumentach wspierających innowacyjność.

Przedsiębiorcy mogą kontaktować się z Doradcami Biznesu, którzy pracują w CIB w Bełchatowie i pełnią funkcję przewodników po szeregu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia danego przedsiębiorcy.

Doradcy Biznesu posiadają szeroką wiedzę na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności, internacjonalizacji, najnowszych technologii, itp. Doradcy pomagają inicjować i realizować działania wspierające biznes w regionie.