17.02.2017

ZAPISY ROLNIKÓW NA KURS CHEMIZACYJNY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przyjmuje zapisy rolników z terenu  Gminy Kleszczów na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (kurs chemizacyjny). Odbycie takiego kursu jest obowiązkowe dla osób, które w swoich gospodarstwach rolnych stosują środki ochrony roślin.         

Zapisy na kurs przyjmowane są do 6 marca 2017r. w sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów ul. Sportowa 3 lub pod nr tel. (44) 731-31-33. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie się grupy min. 25 osób. Kurs w całości sfinansowany jest przez Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów. Serdecznie zapraszamy.