09.02.2017

INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W FRGK - UNIEWAŻNIENIE KONKURSÓW

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych i zewnętrznych oraz stanowisko ds. zamówień publicznych, wpłynęły po trzy oferty na każdy z w/w konkursów. W wyniku analizy merytorycznej żaden z kandydatów nie zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu. W związku z powyższym konkursy zostały unieważnione.