23.01.2017

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Kleszczów na bezpłatne konsultacje, które odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach 9:00 - 14:00 w siedzibie Fundacji.

 

Zakres usług świadczonych przez Punkt Konsultacyjno Doradczy:

 

1. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie dla:

   - osób rozpoczynajacych działalność gospodarczą ( nabory wniosków w trybie ciagłym w 2017r.)

   - przedsiębiorców na doposażenie miejsc pracy ( nabory wniosków w trybie ciągłym w 2017r.)

2. pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla:

  - rolników na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typ operacji „Premie na         rozpoczęcie działalności pozarolniczej" ( nabór wniosków w I kw.2017r.)

  - rolników prowadzących małe gospodarstwa, zamierzających rozpocząć pozarolniczą działaność gospodarczą, typ       operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw" ( nabór wniosków w I kw.2017r.)

Pierwsze konsultacje od 24.01.2017r. Zapraszmy.

3. pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego, dla:

   - przedsiebiorców planujacych inwestycje w badania i innowacje ( nabór wniosków I i II kw.2017r.)

4. konsultacje w sprawach zwiazanych z organizacją, powstawaniem grup producenckich na terenie gminy Kleszczów.

 

Pierwsze konsultacje od 24.01.2017r. Zapraszamy