11.01.2017

ZAWIADOMIENIE ROLNIKÓW DOTYCZĄCE ZAPISÓW NA MATERIAŁ SIEWNY I SADZENIAKI

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rolników naszej gminy, że realizując program w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, w 2017 roku wprowadza program dofinansowania materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków.

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na terenie naszej gminy do 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 500 kg materiału siewnego zbóż jarych oraz do 500 kg sadzeniaków.

Rolnicy posiadający w granicach naszej gminy gospodarstwo rolne powyżej 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg materiału siewnego zbóż jarych i do 1000 kg sadzeniaków.

Fundacja dofinansowuje 60 % kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową, a ceną materiału kwalifikowanego zbóż lub sadzeniaków.

Stosowne druki wniosków znajdują się u sołtysów i w sekretariacie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Wnioski należy złożyć do 10 lutego ( piątek) 2017r