06.09.2016

„PLEBISCYT TALENT" ROZSTRZYGNIĘTY

24 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej „Plebiscyt Talent”, w skład której weszli członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Dyrektorzy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów. Wnioski o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za osiągnięcia naukowe złożyło łącznie 41 uczniów/studentów. Komisja konkursowa przy ocenianiu wniosków wzięła pod uwagę przede wszystkim prestiż określonych olimpiad, konkursów, projektów czy zdobytej ponadprogramowej i udokumentowanej wiedzy czy aktywności w danej dziedzinie.

 Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

- w kategorii szkół podstawowych – 6 nagród - Michał Moreń, Marcin Nowacki, Adam Olczyk, Małgorzata Załoga, Aleksandra Mazur, Maksymilian Muskała 

- w kategorii szkół  gimnazjalnych – 2 nagrody- Karolina Cieślak, Adrianna Szymczak

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych– 5 nagród - Marcin Muskała, Kinga Fryś, Klaudia Zielińska, Kamila Mielczarek,  Anna Piwowarczyk   

- w kategorii uczelni wyższych – 1 nagroda- Maciej Bindas

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 8 września br. o godz.18