05.08.2016

Dostawa wapna zakończona.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rolników naszej Gminy, którzy przystąpili do programu poprawy jakości gleb wykorzystywanych rolniczo poprzez wapnowanie, że program został zrealizowany. Z programu skorzystało 107 rolników, którym łącznie dostarczono 1644 ton wapna nawozowego zawierającego magnez, odmiany 03