06.06.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP 124928-2016 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wapna nawozowego z przeznaczenie na wapnowanie gleb rolników na terenie Gminy Kleszczów.