04.03.2016

Wakacyjny kurs języka angielskiego do Wielkiej Brytanii lub kurs języka niemieckiego do Niemiec

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że przyjmuje zapisy chętnych na 3–tygodniowy wakacyjny kurs językowy do Wielkiej Brytanii lub Niemiec dla mieszkańców Gminy Kleszczów.
Zapisy przyjmowane są w biurze Fundacji do dnia 31.03.2016 r. wraz z zaliczką w wysokości 2.000 zł. Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo należy udokumentować znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopni przynajmniej podstawowym. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć zaświadczenie z Urzędu Gminy w Kleszczowie o zameldowaniu na terenie gminy. FRGK zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconej zaliczki w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji kandydata z wyjazdu.