22.01.2020

INFORMACJA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów  informuje mieszkańców Gminy Kleszczów, że w dniu 21.01.2020 r. uległy zmianie następujące Regulaminy:

 

-  „Regulamin Dofinansowania Doskonalenia Zawodowego Mieszkańców Gminy Kleszczów”

 

-  „Regulamin Dofinansowania Doskonalenia Językowego Mieszkańców Gminy Kleszczów”

 

-  „Regulamin Dofinansowania Zagranicznych Kursów Językowych dla Mieszkańców Gminy Kleszczów”

 

- „Regulamin dofinansowania emisji reklam przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie

  Gminy Kleszczów”

 

Aktualne regulaminy dostępne są na stronie Fundacji  http://frgk.pl/regulaminy.html