16.12.2019

INFORMACJA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie informuje, że wnioski o  dofinansowanie kursów zawodowych, kursów językowych, emisji reklamy, które wpłyną do 18 grudnia  będą rozpatrzonę w roku bieżącym.

Wnioski, które wpłyną do biura Fundcji po 18 grudnia zostaną rozpatrzone po nowym roku.