01.08.2019

DOSTAWA WAPNA ZAKOŃCZONA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie informuje, że w dniu 31.07.2019 r. Kopalnia i Prażalnia Dolomitu ,,Żelatowa,, S.A. z Chrzanowa zakończyła dostawę 1147 ton wapna nawozowego.

Z programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów skorzystało 59 rolników.

Kwota jaką Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów przeznaczyła na zakup wapna to 81.713,00 zł