10.06.2019

DOSTAWA WAPNA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że  począwszy od 1 lipca  2019r. rozpocznie się dostawa wapna nawozowego dla uprawnionych rolników z gminy Kleszczów. Dostawcą wapna jest Kopalnia i Prażalnia Dolomitu Żelatowa  32-500 Chrzanów ul. Borowcowa 125.

Dostawa podzielona została na dwa etapy.

W I etapie dostawy tj. w dniach  15-31 lipca 2019 r. wapno będzie dostarczone do  rolników, których grunty rolne wymagają mniejszego nawożenia - poniżej 20 ton .  Wapno będzie dostarczone we wskazane przez rolnika miejsce, przez lokalnego dostawcę z miejsca składowania w Kleszczowie.

W II etapie dostawy tj. w dniach 1-31 lipca 2019 r. wapno będzie dostarczone do  rolników, których grunty rolne wymagają zwiększonego nawożenia - powyżej 20 ton.  Dostawa w tym etapie będzie realizowana bezpośrednio przez  dostawcę tj. Kopalni i Prażalni Dolomitu Żelatowa . 

Dostawca ma obowiązek wcześniejszego  awizowania dostawy z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wszelkie informacje rolnicy mogą uzyskać w siedzibie Fundacji, lub telefonicznie pod  numerem 44 731 46 36.