04.06.2019

NAGRODY DLA NAJWYBITNIEJSZYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że do 30 czerwca br. przyjmuje wnioski o przyznanie nagród dla najwybitniejszych uczniów i studentów.
O przyznanie nagród mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci, którzy spełniają warunki „Regulaminu nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów - PLEBISCYT TALENT” oraz terminowo złożą wymagane dokumenty.
Regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie internetowej http://frgk.pl/regulaminy.html lub w siedzibie Fundacji przy ul. Sportowej 3.