16.05.2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów unieważnia postępowanie na dostawę wapna nawozowego zawierającego magnez odmiany 04 o minimalnej zawartości MgO 8% dla rolników z gminy Kleszczów w  2019 r