08.07.2015

GOK poszukuje pracowników!

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zatrudni osoby do pracy na stanowiska: INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI IMPREZ I POZYSKIWANIA FUNDUSZY – na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etatu INSTRUKTOR DS. KULTURY – na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etatu Szczegółowe informacje dotyczące: wymagań stawianych kandydatom zakresu wykonywanych zadań wymaganych dokumentów zostały umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOK w Kleszczowie, tel. 44 731-32-30. Oferty należy składać w siedzibie GOK – ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów w terminie do 24 lipca 2015 roku.