07.05.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ WAPNA NAWOZOWEGO  DLA ROLNIKÓW Z GMINY KLESZCZÓW

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” S.A.

ul. Borowcowa 125

32-500 Chrzanów

Dziękujemy za udział w postępowaniu.