10.01.2019

DOFINANSOWANIE ZAKUPU MATERIAŁU SIEWNEGO I SADZENIAKÓW WIOSNĄ 2019 r

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że zgodnie z  Regulaminem  programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż oraz sadzeniaków na terenie gminy Kleszczów, dofinansuje zakup materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków  wiosną 2019 r.

 

Wnioski o dofinansowanie w/w materiału  mogą składać osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Kleszczów od ponad 1 roku, którzy posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na terenie gminy Kleszczów  a także Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne mające swoją siedzibę na terenie gminy Kleszczów.

 

Wyżej wymienione  podmioty muszą posiadać prawo własności lub umowne prawo do dysponowania gruntami, które wiosną  2019 r. będą obsiewane dofinansowanym materiałem siewnym i obsadzane sadzeniakami.

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne do 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie do 500 kg materiału siewnego zbóż jarych oraz do 500 kg sadzeniaków.

Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne powyżej 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie do 1000 kg materiału siewnego zbóż jarych i do 1000 kg sadzeniaków.

 

Fundacja dofinansuje 75 % kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową zboża i sadzeniaków a ceną  materiału kwalifikowanego.

 

Wnioski o zakup materiału siewnego i sadzeniaków rolnicy będą zobowiązani składać   w biurze Fundacji  w Kleszczowie ul. Sportowa 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Termin  składania Wniosków (zapisów) – 14.01. – 1.02. 2019

Druki Wniosków będą do pobrania  u sołtysów, w biurze Fundacji lub bezpośrednio ze strony internetowej www.frgk.pl  .

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 44 731-46-36.