02.10.2018

REGULAMIN ODDAWANIA NIERUCHOMOŚCI W DZIERŻAWĘ W FUNDACJI ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW

Zarząd Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów pragnie poinformować, że w dniu 4 września 2018 r podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulamin oddawania nieruchomości gruntowych w dzierżawę w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów” Dzierżawcą może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna.

Roczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów:

-  za grunty rolne – 100 zł/ ha brutto

-  za użytki zielone – 50 zł/ha brutto.

Jeden dzierżawca może posiadać nie więcej niż 15 ha