29.08.2018

WYNIKI KONKURSU „PLEBISCYT TALENT"

21 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej „Plebiscyt Talent”, w skład której weszli członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Dyrektorzy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów. Wnioski o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za osiągnięcia naukowe złożyło łącznie 31 uczniów/studentów. Komisja konkursowa przy ocenianiu wniosków wzięła pod uwagę przede wszystkim prestiż określonych olimpiad, konkursów, projektów czy zdobytej ponadprogramowej i udokumentowanej wiedzy czy aktywności w danej dziedzinie.

 Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

- w kategorii szkół podstawowych – 5 nagród

- w kategorii szkół  gimnazjalnych – 2 nagrody

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych– 1 nagroda

- w kategorii uczelni wyższych – 2 nagrody

Łączna kwota jaka przeznaczyła Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów na nagrody dla uczniów i studentów wynosi: 10.400,00 zł brutto

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 12 września br. w biurze Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.