11.07.2015

Oferta stażu

Informujemy wszystkie osoby zainteresowane, że Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów otrzymała oferty pracy dla osób bezrobotnych z naszej gminy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, którym przysługuje prawo odbycia stażu. Wiek osób do 30 roku życia. Po okresie stażu firma zatrudni te osoby na kolejne 3 miesiące. Pożądane jest posiadanie uprawnień na wózki widłowe. Bliższe informacje w biurze Fundacji pod numerem telefonu 44 731 31 33.