28.06.2018

TERMINY SPOTKAŃ ROLNIKÓW W CELU PRZEPROWADZENIA BADAŃ ANALITYCZNYCH W ZAKRESIE ODCZYNU pH I ZASOBNOŚCI GLEB ( P, K, Mg )

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie zawiadamia wszystkich rolników z terenu 

Gminy Kleszczów iż Zarząd Fundacji zawarł umowę z OKRĘGOWĄ STACJĄ CHEMICZNO

 – ROLNICZĄ w Łodzi , która przeprowadzi badania analityczne w zakresie  odczynu pH

i zasobności gleb (P , K, Mg ), oraz określi potrzeby wapnowania dla zgłoszonych przez

rolników działek.

 W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wnioski o udział w programie pomocy w

 zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, poprzez poprawę jakości gleb

wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów proszeni są o przybycie na spotkanie

z pracownikiem w/w Stacji, celem pobrania pudełek na próbki i sprzętu do pobierania próbek.

 

Terminy  spotkań:

 

6 SIERPNIA (poniedziałek)

KAMIEŃ   - godz. 17: 00  posesji nr 40

ŻŁOBNICA -  godz. 17:30 – u sołtysa

ANTONIÓWKA -   godz. 18: 00 – Dom Kultury

 

10 SIERPNIA (piątek )

ŁUSZCZANOWICE  - 17:00 Dom Kultury

KLESZCZÓW  -  18:00 u sołtysa

 

17  SIERPNIA (piątek )

ŁĘKIŃSKO – 17:00 Dom Kultury

WOLICA  -  18:00 Dom Kultury