14.06.2018

„PLEBISCYT TALENT" - NABÓR WNIOSKÓW DO 30 CZERWCA

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje, że do 30 czerwca br. przyjmuje wnioski o przyznanie nagród dla najwybitniejszych uczniów i studentów. O nagrody mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci, którzy spełniają warunki Regulaminu nagradzania najwybitniejszych uczniów i studentów przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów – „PLEBISCYT TALENT” oraz terminowo złożą wymagane dokumenty.

 

Regulamin oraz wniosek można pobrać na stronie internetowej www.frgk.pl lub w siedzibie fundacji przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie.