05.06.2018

ZAWIADOMIENIE ROLNIKÓW DOTYCZĄCE ZAPISÓW NA MATERIAŁ SIEWNY

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów uprzejmie Państwa informuje, że zgodnie z Regulaminem programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, poprzez dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zbóż jarych i ozimych oraz sadzeniaków na terenie Gminy Kleszczów, w bieżącym roku, Fundacja będzie dofinansowywać zakup materiału siewnego zbóż ozimych.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu materiału siewnego zbóż ozimych, mogą składać osoby fizyczne będące mieszkańcami Gminy Kleszczów, którzy posiadają grunty wykorzystywane rolniczo na terenie Gminy Kleszczów, a także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łękińsku.

W/w podmioty muszą posiadać prawo własności lub umowne prawo do dysponowania gruntami, które będą jesienią obsiewane dofinansowanym materiałem siewnym.Podmioty te, składają oświadczenie o prawie własności lub posiadaniu umownego pisemnego prawa do dysponowania gruntami, pod odpowiedzialnością karną.

Jedna osoba może otrzymać dofinansowanie nie więcej niż  500 kg materiału siewnego zbóż ozimych, jednakże osoba, będąca właścicielem i dzierżawcą gruntów powyżej 20 ha, może otrzymać dofinansowanie ,nie więcej niż 1000 kg materiału siewnego.

Fundacja dofinansuje 60% kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową zboża, a ceną zboża kwalifikowanego.

Regulamin oraz druki wniosków znajdują się u sołtysów, w biurze Fundacji oraz na stronie Fundacji www.frgk.pl , które do 30 czerwca br. należy składać u sołtysa lub w sekretariacie Fundacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem; (44 ) 731-46-34 lub (44 ) 731-31-33