09.04.2018

NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE ROZWOJU I OBNIŻENIA KOSZTÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI GLEB WYKORZYSTYWANYCH ROLNICZO NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje Państwa, że zgodnie z Regulaminem  programu pomocy w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej poprzez poprawę jakości gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie Gminy Kleszczów w br. będzie przeprowadzone badanie kwasowości gleb.

 

Przeprowadzenie badania odczynu pH i zasobności gleb (P, K, Mg) jest niezbędne do określenia potrzeb wapnowania, które zgodnie z w/w Regulaminem (co 3 lata) zostanie przeprowadzone w 2019 r.

 

Beneficjentami dofinansowania będą rolnicy będący mieszkańcami Gminy Kleszczów, którzy posiadają grunty na terenie naszej gminy oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łękińsku. W/w podmioty muszą posiadać prawo dysponowania gruntami podlegającymi wapnowaniu wynikające z tytułu; własności, współwłasności, umowy dzierżawy oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Regulamin oraz druki wniosków znajdują się u sołtysów, w biurze Fundacji oraz na stronie Fundacji www.frgk.pl , które do dnia 15 czerwca br. należy składać u sołtysa lub w sekretariacie Fundacji.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosi się o kontakt telefoniczny pod nr 44 731-46-34 lub 44 -731-31-33 bądź e-mail fundacja@kleszczow.pl  lub bezpośrednio w biurze FRGK przy ul. Sportowej 3