04.04.2018

KURS CHEMIZACYJNY- SZKOLENIE PODSTAWOWE ORAZ SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów organizuje szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków dla rolników z gminy Kleszczów.

Dane dotyczące szkolenia:

1. Szkolenie uzupełniające – 18.05.2018 r.  w godz. 9-14  (dla osób, którym upłynął termin ważności nabytych wcześniej uprawnień do stosowania  śor) 

2. Szkolenie podstawowe –  21 - 22.05.2018 r. w godz. 9-14 ( dla osób chcących nabyć uprawnienia do stosowania śor po raz pierwszy)   

3. Miejsce szkolenia  - Kleszczów ul. Główna 74 -  sala OSP

4. Zapisy osób zainteresowanych w FRGK  do dnia  7.05.2018 r.  pod nr tel. 44 731 46 36.

5. Koszty szkolenia pokrywa Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.