31.08.2017

„PLEBISCYT TALENT" ROZSTRZYGNIĘTY

24 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej „Plebiscyt Talent”, w skład której weszli członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Dyrektorzy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów. Wnioski o przyznanie jednorazowej nagrody pieniężnej za osiągnięcia naukowe złożyło łącznie 20 uczniów/studentów. Komisja konkursowa przy ocenianiu wniosków wzięła pod uwagę przede wszystkim prestiż określonych olimpiad, konkursów, projektów czy zdobytej ponadprogramowej i udokumentowanej wiedzy czy aktywności w danej dziedzinie.

 Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

- w kategorii szkół podstawowych – 6 nagród

- w kategorii szkół  gimnazjalnych – 1 nagroda

- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych– 6 nagród

- w kategorii uczelni wyższych – 3 nagrody

Łączna kwota jaka przeznaczyła Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów na nagrody dla uczniów i studentów wynosi: 23.500,00 zł brutto

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 11 września br. o godz.15:30 w biurze Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,