06.11.2015

DUON Dystrubucja S.A. poszukuje terenów z przeznaczeniem pod inwestycje (elektrownie słoneczne).

Ze względu na regulacje prawne oaz konieczność wpięcia instalacji do istniejącego systemu elektroenergetycznego, grunty te powinny spełniać następujące warunki:
• Klasa gruntu: IV, V lub VI,
• Wielkość działki: około 2 – 2,5 ha,
• Uzbrojenie: linia średniego napięcia SN na działce, ewentualnie w bliskim sąsiedztwie,
• Działki nie powinny być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub objęte mpzp pozwalającym na możliwość zlokalizowania farmy fotowoltaicznej.
Firma DUON Dystrybucja S.A. proponuje podpisanie wieloletniej umowy o korzystanie z nieruchomości.
Osoby zainteresowane współpracą z firmą DUON Dystrybucja S.A., posiadające grunty spełniające powyższe wymagania, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Przedstawicielem firmy DUON Dystrybucja Panem Radosławem Rosińskim – tel. 697-690-092, e-mail: radoslaw.rosinski@duon.pl