22.03.2016

Dofinansowanie zakupu materiału siewnego zbóż ozimych

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rolników naszej gminy, że w br. wprowadza program dofinansowania materiału siewnego zbóż ozimych. Maksymalny limit na gospodarstwo rolne to 500 kg materiału siewnego, natomiast rolnicy posiadający pow. 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie max. do 1000 kg  materiału siewnego zbóż ozimych. Fundacja dofinansuje 60% kwoty wynikającej z różnicy pomiędzy ceną rynkową a zbożem kwalifikowanym. Stosowne druki wniosków znajdują się u sołtysów i w sekretariacie Fundacji, które należy złożyć w terminie do 15 kwietnia (piątek) 2016 roku.